Do kogo pojedzie drukarka HP? – Konkurs

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że wraz z firmą HP mam dla Was konkurs w którym będzie do wygrania drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 3545. Czyli dokładnie takie cudo jak na zdjęciu.

DeskJet IA 3545_2

Zrzut ekranu 2015-06-03 o 07.33.18

Nowa drukarka HP Deskjet Ink Advantage 3545 e-All-in-One o stylowej, zwartej konstrukcji oferuje niedrogi druk w domu i w podróży. Użytkownicy mogą wygodnie drukować z praktycznie dowolnego miejsca za pomocą smartfona, tabletu albo komputera PC połączonego z Internetem. Deskjet Ink Advantage 3545 oferuje wszechstronne skanowanie i kopiowanie. Urządzenie pozwala także zaoszczędzić pieniądze dzięki ekonomicznym, oryginalnym wkładom atramentowym HP, które umożliwiają drukowanie zdjęć dorównujących jakością odbitkom z zakładu fotograficznego.

Co więc należy zrobić? To bardzo proste! Wystarczy, że w prosty/kreatywny/śmieszny lub inny sposób odpowiesz na pytanie: „Jak można wykorzystać drukarkę HP Deskjet Ink Advantage 3545 do codziennego przygotowywania posiłków? – odpowiedź na to pytanie zamieść w komentarzu pod tym postem na blogu.

Nie musisz się spieszyć. Masz czas do końca czerwca. Na samym początku lipca ja oraz przedstawiciel sponsora wybierzemy jedną osobę do której pojedzie taki sprzęt!

Zapraszam do zabawy!

hp-5011 hp-5009Regulamin konkursu „Do kogo pojedzie drukarka HP?”

 1. Postanowienia ogólne konkursu
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie „Do kogo pojedzie drukarka HP?” (zwanym dalej „Konkursem”) prowadzonym na blogu http://kulinarnapiniata.pl (zwanym dalej „Blogiem”).
 2. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest firma FleishmanHillard Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, NIP: 525-22-62-357 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 1. Uczestnictwo w konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronie http://kulinarnapiniata.pl (zwanej dalej „Stroną konkursową”).
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  2. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani autorów Bloga;
  3. spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs trwa od 22 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do godziny 23:59
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jak wykorzystasz urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 3545 w codziennym przygotowywaniu posiłków?”
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 10 lipca 2015r.
 9. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza dóbr osób trzecich.
 • Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.
 • Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR101, poz. 926).
 • Organizator i autor Bloga nie biorą odpowiedzialności za pracę konkursową Uczestnika konkursu. Nie dopuszcza się używania w pracy konkursowej treści wulgarnych bądź obraźliwych czy też naruszających prawo polskie bądź niniejszy Regulamin. Użycie treści tego typu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie przez Organizatora.
 • Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 1. Przyznanie nagrody
 1. Nagrodą w konkursie jest drukarka HP Deskjet Ink Advantage 3545.
 2. Organizator Konkursu przyznaje 1 nagrodę dla Uczestnika, którego praca konkursowa zostanie uznana za najlepszą.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja, w skład której wchodzą autor Bloga oraz przedstawiciel Organizatora. Wybierając zwycięzcę kierować się oni będąin. kreatywnością, oryginalnością, poczuciem humoru i walorami językowymi zgłoszonych prac konkursowych. Spośród nadesłanych prac konkursowych autor Bloga wybierze trzy najlepsze, spośród których przedstawiciel Organizatora wybierze jedną zwycięską.
 4. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 5. Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagrody ponosi Organizator.
 6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w umieszczonym na blogu: http://kulinarnapiniata.pl wpisie zawierającym pracę konkursową
 7. Laureat winien skontaktować się z autorką bloga poprzez adres mailowy: reklama@kulinarnapiniata.pl w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie laureat traci prawo do nagrody, a otrzymuje ją kolejny wybrany przez Komisję Uczestnik Konkursu.
 8. Treść wiadomości email, o której mowa  w pkt. 7 powinna zawierać:
 9. Imię i nazwisko
 10. Adres korespondencyjny
 11. Telefon kontaktowy
 12. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 11.1 % wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest organizator konkursu.
 13. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
 14. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.
 1. Nadzór nad przebiegiem konkursu
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja (zwana dalej „Komisją”).
 2. W skład Komisji wchodzą:
 3. autor Bloga
 4. przedstawiciel Organizatora
 5. Wszelkie uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą na bieżąco rozwiązywane i rozstrzygane. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji czy uwag podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Reklamacje można składać w terminie do dnia
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail dorota.kociubinska@fleishmaneurope.com.
 4. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie http://kulinarnapiniata.pl
 6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

14 Comments

 1. Hej kochana, kiedy możemy spodziewać się wyników ?:)
  Wiem, że jest lato i dlatego rozumiem, że są opóźnienia 🙂
  Pozdrawiam i życzę udanego weekendu .

  • Dzisiaj wróciłam z dość nieplanowanego urlopu okolicznościowego. Myślę, że w kilka dni razem ze sponsorem się uwiniemy 🙂

   Bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.

 2. Moje propozycje wykorzystania tej drukarki podczas przygotowywania posiłków…
  1. Wydrukuje dzięki niej przepis marzeń, dzięki któremu przyrządzę pyszny obiadek bądź romantyczną kolację dla ukochanego 🙂 Ewentualnie w szczególnych przypadkach przyrządzę również jedzenie dla wciąż głodnych współlokatorów – niech poznają moje dobre serce 🙂
  2. Przygotuję za jej pomocą foremki do ciasteczek, słodkości, które zawsze mi wychodzą znakomicie. A jak ? To proste! Wydrukuję szablon, wytnę go i…gotowe. Następnie naniosę go na rozwałkowane ciasto i po krawędziach wytnę nożem. Proste? Oczywiście!
  3. Delikatne, nie za ostre krawędzie drukarki posłużą mi do rozbijania jajek (i to bez rozlewania!), które będę później ubijać na słodką piankę, którą następnie dodam do masy na ciasto z truskawkami – moje ulubione!
  4. A może by tak pokruszyć nią kostki lodu ? Czemu nie! Drukarka jest wytrzymała, więc bez obawy będę mogła nią zgniatać kostki lodu (oczywiście nie mówię tu o bryłach, tylko maleńkich kosteczkach:)). No, a później taką lodową kruszonkę wsypałabym do wcześniej przygotowanych owocowych koktajli i orzeźwiające napoje gotowe.
  5. Płaska pokrywa natomiast sprawdzi się świetnie jako taca do wałkowania cista, gdy najdzie mnie ochota na pierogi – tylko w szczególnych przypadkach, gdy współlokatorzy zagospodarują dla siebie stół w kuchni i zwyczajnie dla mnie będzie brakować miejsca 🙂
  6. No dobra, ale jak już wykonam jakieś super danie według wydrukowanego wcześniej przepisu to wypadałoby je sfotografować, a później uwiecznić drukując. I tutaj też pomocna będzie drukarka! No, któż wie może gotowanie stanie się moją pasją i z tych moich potraw powstanie jakaś fajna książeczka, tak na pamiątkę…byłoby fajnie!
  Jestem przekonana, że ta drukarka jest po prostu stworzona do pomagania w kuchni, no i najważniejsze – nie podjada! 🙂

 3. D DRUKARKĘ do przygotowania posiłków w różny sposób wykorzystać można,
  R ROBIĆ ulubione dania z wydrukowanych przepisów to rzecz nie jest zdrożna !
  U ULUBIONE placki, pierogi czy dania z wydrukowanym przepisem wykonamy
  K KUNSZTOWNIE o każdy szczegół dekoracji i po drukarkowym zdjęciu zadbamy!
  A ATRAKCYJNIE drukarka posłużyć może i nawet jako stolnica
  R RADOŚNIE w kuchni będzie stała niczym nasza kuchenna niewolnica !
  K KRUCHE ciasta, placki to dla takiej drukarki nie lada wyzwanie
  A ADEKWATNE do zachcianki będzie odpowiedniego przepisu wydrukowanie .

  H HUCZNE zachcianki dzieciaków rozwiąże pięknym wydrukowanym obrazem
  P PIĘKNEJ rodzącej się pasji do pichcenia będzie najwyższym wyrazem !

  A A może by tak atrament swój zmieszała i galaretki smak tym wybrała?

  P PRZEPYSZNE desery z jej odcieniami właśnie z chęcią bym wykonała !
  R RADOSNE miny zadowolonych dzieci, które w przepisach by przebierały
  Z ZNAKOMITE obrazki i pyszne przepisy dla mnie by wybierały !
  Y YyYY no a drukarka sama w sobie do przygotowania posiłków by zachęcała
  G GŁODNĄ drukowania głowicę , naszym szczęściem by wypełniała !
  O ORYGINALNE miejsce do mieszania mas i różności przyrządzania
  T TAKTOWNIE ta drukarka stworzona jest do kuchennego pomagania !
  O ORYGINALNA książka kucharska z własnymi przepisami by powstała
  W WARTOŚCIOWA – bo przepisy które smakują w sobie by tylko miała !
  A ANALIZUJĄC za pomocą tej drukarki książkę kucharską domową bym wykonała
  N NOWIUTKIE i świeże pomysły za każdą razą do gotowania bym miała !
  I IDEALNA drukarka po to by w kuchni życie pełną parą tętniło
  E EWIDENTNIE z taką drukarką dużo lepiej by się pichciło !

  P PRAGNĘ zaznaczyć że drukarka w kuchni nie tylko może drukować
  O ORYGINALNIE jako „taca” dania dla dzieci może serwować !
  S SPRYTNY kształt i łatwość przenoszenia nam to gwarantują
  I ISKIERKĘ nadziei,że może będzie w mojej kuchni dzieci podśmiechują !
  Ł ŁAKOMY to kąsek do nabrania ochoty , na posiłki domowej roboty
  K KOCHAMY swoje wykonania,możemy je również wydrukować-to nie kłopoty !
  Ó ÓW drukarka niczym znawczyni gotowania pomoże, doradzi i wydrukuje
  W WSPANIAŁE z nią posiłki – i nikt nikogo tu nie oszukuje !

  Taka drukarka w kuchni byłaby jak marzenie . Każde wykonane danie, kanapki, obiady – wszystko byśmy fotografowali, wydrukowali i zrobili domową książkę kucharską „a’la moje dzieci” .

 4. Uwaga! Uwaga! Misja „Mąż gotuje” aktywuje się za 2 miesiące. Starania czas rozpocząć. Plan realizacji: 1. Pozasłaniać folią okna, płytki i meble (podpowiedź doświadczonego teścia) – jedzenie może eksplodować. 2. Zakupić mnóstwo książek kucharskich z przepisami na pyszne obiadki (propozycja żony). 3. Utrwalać przepisy ręcznie i nie marnować stosu kartek (sugestia dziadka „wszak za moich czasów nie było takich wynalazków i jakoś dało się żyć”). STOP! Moja koncepcja – drukarka HP Deskjet Ink Advantage 3545 – funkcjonalność, zero latającego jedzenia, wygoda i oszczędność. Cel nie został osiągnięty!
  Zdobycie drukarki HP Deskjet Ink Advantage 3545 wymagane do ukończenia misji pozytywnie. Konieczne udowodnienie skuteczności tego urządzenia, by nie zdać się na łaskę sił zewnętrznych. A więc drukarka w razie potrzeby za pomocą jednego kliknięcia w smartfonie wydrukuje przepis idealny (który nawet facet dobrze przygotuje!), funkcja druku dwustronnego pozwoli na odwrocie uwiecznić zdjęcie przygotowanego dania by pękać z dumy wśród znajomych/rodziny ze swojego upichconego ‘działa’, kopiarka szybko wykona kopię smacznego przepisu, z którego korzystałem, na którego chrapkę będzie miał teść (może w końcu i jemu coś się uda ugotować:)) , solidna, a zarazem lekka konstrukcja pozwoli na używanie jej jako tacy, aby podać żonie posiłek do łóżka 🙂

  P.S. A, któż wie, może za jakiś czas będę tą drukarka ubijał kotlety, gdy żona ze złości pochowa wszystkie tłuczki :)) Wszystkich pomysłów na wykorzystanie tej drukarki podczas gotowania nie jestem wstanie wyliczyć, a wiadomo jak ‘poznamy się’ lepiej i znajdziemy swój wspólny język w kuchni z pewnością jej zastosowań poznam o wiele, wiele więcej!

  Uwaga! Cel nie został osiągnięty!

 5. Czasem wpada mi do głowy
  pomysł całkiem odlotowy
  By upichcić coś pysznego
  lecz zgoła nietypowego.

  Blogi kulinarne więc pilnie wertuję
  myśląc, co dziś ugotuję?

  Gdy się przepis wreszcie trafi
  jedna rzecz mnie tylko trapi,
  że czas przygotowania nieco się dłuży
  bo ja stale jestem w „podróży”-

  Ciągle biegam między kuchnią a pokojem
  zamiast kucharzyć sobie ze spokojem.

  Choć logika mnie skłania
  do przepisu ręcznego przepisania,
  to w pośpiechu spisuję tylko składniki
  beż opisywania wykonania techniki.

  W stacjonarnym komputerze ciągle podpatruję
  co i w jakiej kolejności się wykonuje.
  Co chwilę w internecie sprawdzam
  czym na danym etapie potrawę przyprawiam?

  Drukarkę HP mieć to marzenie
  co ułatwiłoby mi kucharzenie…

  Wydrukować bym mogła cały przepis:
  listę składników i szczegółowy wykonania opis.
  Do tego cenne wskazówki, uwagi i komentarze
  co pod wpisem zostawili inni domowi kucharze.
  A piękne zdjęcie potrawy by mnie mobilizowało-
  bo na efekt końcowy by wskazywało.

  Czy mi się poszczęści i drukarkę dziś wylosuję?
  Daję losowi szansę i w konkursie tym startuję 🙂

  Pozdrawiam.
  andziullina

 6. Ja bym wydrukowała mnóstwo talerzy i naczyń w których mogłabym podawać potrawy, Można by je było przechowywać w segregatorach a przed każdym przyjęciem wybierałabym inny serwis obiadowy. No trochę trudniej by było z kubeczkami i szklaneczkami 🙂 ale zwijało by sie w rulonik 😛
  Można by było mieć naczynia przerózne, i antyki i współczesne nowoczesne ..
  No i właśnie do tego użyję drukarkę 🙂

 7. Drukarka jako pomocnik kuchenny byłby w moim domu niezbedny,by kolorowanke wydrukował dzieciom i zajal je tym samym na chwile abym mogła ciasto truskawkowe przygotowac w tri miga ,by moc pozniej cała rodzina ciastem tym delektowac,Robic fotki z wspolnego biesiadowania a potem wydrukowac dzieki drukarce i kolekcjonowac w albumie wspolne truskawkowe harce 😉 Drukarka nowe i stare przepisy by skanowała by w ten sposob w piekny przepisnik bym je skatalogowała.Czasem moze jako stoliczek do ksiazek z przepisami by sie nadała ale zazwyczaj w stałym uzytkowaniu i drukowaniu by sie przydała.

 8. Taka drukarka to dla kury domowej, którą jestem niezwykle pomocna sprawa! Przede wszystkim, kiedy zamarzyłby mi się jakiś przepis do wypróbowania z internetu – zamiast ciągać do kuchni laptopa, drukuję sobie przepis i już szczęśliwa mogę gotować! Po kolejne, wydrukować na niej mogę zdjęcia moich cudnych dań, i zrobić sobie swoją własną mini książkę kucharską – chyba każdy o tym marzy! Codziennie przygotowywanie posiłków nie musi być nudne z takim cackiem – zawsze mogę zeskanować przepis nabazgrany na szybko na kartce i wysłać mojej mamie, żeby wypróbowała moich inspiracji. Taka drukarka to niezwykle pomocna sprawa 🙂

 9. Jak można wykorzystać drukarkę HP Deskjet Ink Advantage 3545 do codziennego przygotowywania posiłków? Zastanawiałam się dłuższą chwilę co napisać. I wymyśliłam, że taka drukarka byłaby bardzo przydatna w moim domu. Mogłabym wydrukować dzięki niej mnóstwo zdjęć deserów. Przynajmniej po jednym na każdy dzień tygodnia a nawet roku. Mając już odpowiednią ilość takich wydruków korzystałabym z nich do woli. Codziennie kładłabym jeden z nich obok filiżanki swojej ulubionej aromatycznej kawy i chłonęłabym duuużą porcję deseru rozpalonym wzrokiem. Napawałabym się za każdym razem innym deserem bez szkody dla figury i bez obawy o to, że przytyję. Nie darmo mówi się, że najpierw jemy oczami i jaka oszczędność kalorii, wyobrażacie sobie?! Tak, zdecydowanie taka drukarka znalazłaby dużo pracy w moim domu i szybko zaprzyjaźniłybyśmy się. Moi domownicy pewnie nie byliby już tacy zadowoleni bo nie zagniatałabym, nie ucierała, nie wypiekała, nie przekładała kremem, krótko mówiąc – nie robiłabym słodkości w domu. Wpatrywałabym się tylko w ociekające słodyczą zdjęcia i chudła w oczach. Oczywiście muszę brać też pod uwagę, że najdalej po 3 dniach nastąpiłby poważny kryzys i musiałabym natychmiast, nawet w środku nocy, upiec coś słodkiego i zjeść w realu. Ale i w tym wypadku drukarka da radę bo wydrukuje dla mnie jakiś szybki do przygotowania przepis na jakąś pyszność i uszczęśliwi mnie po raz kolejny!

 10. Drukarkę można wykorzystać do codziennych przygotowań posiłków w sposób prosty. Mianowicie w zależności od pogody mozna wydrukować sobie fajny przepis aby co chwile nie odblokowywać telefonu brudnymi rękoma, lub dotykać myszki komputera. Mozna rownież pomóc sobie (nam blogerom) do drukowania rożnych podkładów pod zdjecia, tło, podkładka lub dodatek do kompozycji.

 11. Kiedy wszędzie pracy masz od groma
  A w twej kuchni tylko sok i chleba kroma
  Zamień nudę na odlotowe niespodzianki
  Wydukuj sobie z drukarki jagodzianki
  Potem wpatruj się w nie ze smacznym na twarzy wyrazem
  I tak łatwo i tanio najesz się pięknym obrazem

  🙂

Dodaj komentarz